På grund av tidspress med förberedelserna inför det ordinarie årsmötet har vi beslutat att skjuta fram det till söndagen den 31 mars 2019. Årsmötet skjuts alltså fram tre veckor och följande tider gäller:

Senast 17/2 – lämnas resultat och balansräkning samt förvaltningsberättelse till revisorena.

Senast 3/3 – ska motioner lämnas från medlem till styrelsen

Senast 10/3 – ska kallelse/ dagordning skickas till samtliga medlemmar med e-post och ska revisionsberättelse lämnas av revisorerna till styrelsen

Senast 17/3 – ska årsmöteshandlingar skickas till samtliga medlemmar med e-post och ska förklaring till ev anmärkningar från revisorerna hållas tillgängliga för medlemmarna

Välkommen till årsmöte den 31/3, kl 15.

Vi vet att ni är upptagna människor men hoppas ändå att ni har möjlighet att ändra tiden för årsmötet!

Bästa hälsningar
Styrelsen för Kollektivhusföreningen Dunderbacken / genom Eva Ulveson

Translate »