Soffmöte om maten, torsdag 14/2, kl 19

Välkomna till soffmöte om maten på torsdag 14 februari, kl 19 – 20.30. Några punkter vi tänkte diskutera kring: Miljötänkande, höja fredagspriset med 10 kr, matsvinn och matlagen. Hoppas många kommer och ger synpunkter! Matrådet genom Ewa E, Marja och Marianne...

Protokoll och bilagor, Husmöte KHF 2019-01-27

KOLLEKTIVHUSFÖRENINGEN DUNDERBACKEN HUSMÖTE PROT, 2019-01-27, PDF > Bilaga 1 till Husmötesprotokoll, Tidsplan 190127, PDF > Bil 2 Förvaltningsavtal 2019 Dunderbackeb, PDF > Bil 3 Särskilda bestämmelser hyresavtalet, PDF > Bil 4 Budgetförslag, PDF > Bil...
Translate »