Protokoll KHR Styrelsemöten

2018-11-19 Protokoll 240 1 2018-11-05 Protokoll 239 1 2018-10-22 Protokoll 238 2018-10-18 Protokoll 237 2018-10-08 Protokoll 236 2018-09-30 Protokoll 235 2018-09-24 Protokoll...

Infomöte om vindkraftsandelar

Välkomna på infomöte om vindkraftsandelarna. Torsdag 29 november kl 19 i allrummet. KHR-styrelsen informerar om sitt förslag när det gäller andelarna. Beslut tas på extrastämma Söndag 9 december kl 18. (kallelse kommer) På uppdrag av KHR-styrelsen...
Translate »