Protokoll KHF Styrelsemöten

2019-01-02 Protokoll KHF 21 PDF 2018-12-12 Protokoll KHF 20 PDF 2018-12-03 Protokoll KHF 19 2018-11-26 Protokoll KHF 18 2018-11-14 Protokoll KHF 17 2018-10-30 Protokoll KHF 16 PDF 2018-10-15 Protokoll KHF 15 PDF 2018-10-13 Protokoll KHF 13...

Övriga dokument KHF

Boinflytandeavtalet HUSMÖTE 19-01-27 Gemensamhetsyta husmöte 19-01-27 Hyresavtal FB  Anita Perssons hyreskontrakt Förslag till förvaltningsavtal Särskild överenskommelse DS Stadgar ägaralternativ Stadgar ideell fören godkända av husmötet 2018-02.18 med...

Övriga Dokument KHR

Arbetsgrupper hösten 2018 KALLELSE TILL EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA Vindkraftsandelar till infomöte och extrastämma Fsl ändring av stadgar extrastämma 18 12 09 2 Förklaring av stadgeändringar extrastämma 208-12-09
Translate »