KHR Dunderbacken upphör som hyresvärd och Familjebostäder blir ny hyresvärd när avtalen blir klara. Vid stämman och medlemsmötet 22 april 2018 beslöts att gå över till en inaktiv KHR och starta en ideell förening. Under det senaste året har många arbetat för att den kooperativa hyresrättsföreningen (KHR) Dunderbacken ska gå över till en inaktiv sådan med hembudsrätt och samtidigt starta en ideell förening. Vid stämman och medlemsmötet 22 april 2018 beslöts att gå över till en inaktiv KHR och den ideella föreningen startade. Det innebär att KHR upphör som hyresvärd och att Familjebostäder blir hyresvärd när de nya avtalen är klara. Situationen för medlemmar ändras också. De formella förändringarna kommer att ske successivt under hösten 2018.

Du kan i stället bli extern medlem i den nya ideella Kollektivhusföreningen Dunderbacken. Den kommer att ersätta KHR och ta över ansvaret att välja in nya bomedlemmar. Som extern medlem får du delta i våra grupper och aktiviteter inte minst som volontär i våra matlag. Du får också närvara vid möten och debattera.
Inträdesavgiften är 200 kr och årsavgiften är också 200 kr.
Vill du bli extern medlem i den ideella föreningen ansök här >
Vill du veta mer kontakta:
Irene Bauman, Eva Ulveson eller Eva Bohlin

Translate »