Förslag dagordning husmöte 27/1 2019
fsl dagordning husmote 19-01-27 PDF för läs och utskrift

Bilaga 1
Bilaga 1 budgetförslag till dagordningen för husmötet 2019-01-27 PDF för läs och utskrift

Bilaga 2
Bil 2 Forvaltningsavtal 2019 Dunderbacken PDF för läs och utskrift

Bilaga 3
bil 3 Sarskilda bestammelser hyresavtalet PDF för läs och utskrift

Bilaga 4
Bil 4 Eldning pa Dunderbackens gard PDF för läs och utskrift

Tidsplan
Tidsplan för första husmötet, extra årsmöte och ordinarie årsmöte 2019
Bilaga Tidsplan husmöte stämma 2019

Bilaga Stadgar Ideella föreningen
Bilaga Stadgar den ideella foreningen extrastämma 2019-01-27 PDF

Translate »