Välkomna på infomöte om vindkraftsandelarna.

Torsdag 29 november kl 19 i allrummet.

KHR-styrelsen informerar om sitt förslag när det gäller andelarna.

Beslut tas på extrastämma Söndag 9 december kl 18. (kallelse kommer)

På uppdrag av KHR-styrelsen
/Elisabet

Translate »