Tiden för det extra årsmötet har skjutits fram en halvtimme till kl 17.30. Vi ska ta stadgarna för KHF en andra gång. De som inte kan komma kan lämna fullmakt. Förslag till dagordning och stadgar skickades ut 2019-01-05. De kommer också att finnas på hemsidan under Styrelse KHF och som kopieringsex.

Husmöte
Du kallas härmed till husmöte söndagen 27 januari kl 18. Förslag till dagordning bifogas med bilagor.

Välkomna till extra årsmöte och husmöte!

Styrelsen för Kollektivhusföreningen Dunderbacken
Genom Eva U

Translate »