En lägenhet 3 rok 72 kvm med loggia i kollektivhuset Dunderbacken blir
ledig för inflyttning från och med 1 april 2020.

Hägerstensvägen 237 D, plan 2.

Hyra 10 769 kr/månad.

Vi vänder oss företrädesvis till personer i åldern 40+ utan hemmavarande
barn.

Fyll i nedanstående blankett och mejla den senast 29/12-19 till: intresse@dunderbacken.se

Lägenhetsansökan 20105-04

Translate »