Matrådet

Matråd 20190826

Matråd 20190520

Kollektivhuset Dunderbacken

Matrådsmöte 14 januari 2019

Minnesanteckningar

Närvarande: Helena Brambeck, Yvonne Törrissen, Marja Olsén, Britta Berg, Harald Lansky, Marianne Hirn, Ewa Ericsson, Ulrika Egerö

Läget i matlagen

Matlag 1: Får en ny volontär. 
Matlag 2: Allt ok. 
Matlag 3: Behöver förstärkning med en person
Matlag 4: En volontär tar en paus, men två kvar. 
Matlag 5. Allt ok. 
Matlag 6. Allt ok 

Matlag 2 önskar att synpunkter på t.ex. mängden mat som matlaget lagat, eller kostnaden på de ingredienser som används framförs på matrådet eller i inköps- eller menygruppen och inte vid middagarna. Matrådet instämmer i detta.

Menygruppen

Ny meny sätts ihop för närvarande. 
Det blir ofta rester av udda ingredienser, som inte går åt innan rätten byts ut. Det kanske är bättre att ha recept med mer ”vanliga” ingredienser? De får gärna också användas i t.ex. sallader eller salladsdressing. Kolla bara i veckans inköpslista, så att de inte ska användas någon dag längre fram i veckan.

Ekonomi

Det finns ganska mycket mindre pengar i kassan nu än samma tid förra året. Matpriserna har gått upp ganska kraftigt under hösten. Under vårterminen behöver detta lösas. Vi börjar med ett soffmöte, se nedan.

Inköpsgruppen

Fin ekologisk kyckling till bra pris är inköpt och infryst.

Köket, skötsel och utrustning

Gallren i varmluftsugnen behöver göras rent, helst direkt efter användning för att det inte ska glömmas bort, annars vid lördagsstädningen. Placera helst inte smutsiga galler i facken under ugnen eftersom det då är stor risk att de glöms bort vid lördagsstädningen. 

Det finns en vit mirakelsvamp som gärna kan användas för rengöring av t.ex. temuggar. 

Yvonne mejlar ut en tid när hon går igenom hur maskinerna fungerar, för dem som vill ha en sådan. 

Nya grytvantar och grytlappar behövs.

Soffmöte

Torsdag 14 februari. Marianne Hirn och Marja förbereder. De matrådsmedlemmar som vill bidra med idéer samlas måndagen den 11 februari kl. 18.45.

Restlådor

Överbliven mat bör erbjudas som restlådor. Matlagen ska göra restlådorna. Sallad ingår inte, utom på fredagar. Restlådorna läggs upp på tallrik så att det blir en lagom portion.

Matuppehåll

Ingen middag på klämdagarna fredag 31 maj och 7 juni. 

14 juni är sista dag före sommaruppehållet. Middagarna börjar igen 19 augusti. Matlag 1 har första veckan på höstterminen.

Nästa matrådsmöte 
Måndag 25 februari kl.18.45 i syrummet.

Vid anteckningarna:

Ulrika

 

 

Translate »