Mer eller mindre

Hjärtat i kollektivhuset är den gemensamma matlagningen. Måndag till fredag serveras
middag till självkostnadspris lagad av våra matlag. Det är obligatoriskt att delta i
matlagning/diskning och för den delen också i städning av de gemensamma lokalerna.

Bomedlemmarna är indelade i sex matlag och sju städlag som turas om enligt ett schema.

Kan det bli bättre?

 

Translate »