Om Dunderbacken

Du måste bli medlem
Ett grundkrav för att bli hyresgäst i Dunderbacken är att du
blir medlem i Bogemenskapen Dunderbackens kooperativa
hyresrättsförening.

Tre steg mot medlemskap
1. Läs igenom informationen på denna sida.
2. Beställ medlemsansökan under Bli medlem.
3. Bli inbjuden på middag och information.

Avgifter för medlemskap
I Dunderbacken finns tre olika avgifter:

 • Medlemsinsats 1 000 kr
  (återbetalas när medlemskapet upphör)
 • Årsavgift 200 kr
 • Upplåtelseinsats (ca 350 kr per kvm)
  (betalas vid inflyttning och återfås vid utflyttning).

I våra stadgar finns mer information om avgifter och återbetalning.

Mer om Bogemenskapen Dunderbacken
Vi vänder oss främst till dig som över 40 år utan
hemmavarande barn och som:

 • har intresse och engagemang för ett kollektivt boende
 • vill delta i det gemensamma arbetet
  (matlag, städning, självförvaltning)
 • har ekonomiska förutsättningar att klara av hyresavgiften.

Vi eftersträvar mångfald och bra balans avseende kön, ålder och
etnicitet så att sammansättningen av bomedlemmar ger goda
förutsättningar för ett långsiktigt hållbart boende.

Kontakta antagningsgruppen om du vill bli medlem i Dunderbacken.
Därefter blir du inbjuden till middag och information. Styrelsen gör
sedan en bedömning och avvägning om medlemskap kan beviljas.

Translate »