Besök oss / Visit us

Vi tar gärna emot studiebesök från intressegrupper som planerar egna kollektivhus, från föreningar och organisationer av olika slag och från myndigheter och företag. Vi tar också emot studiebesök av politiker, studenter, forskare med flera. Vi berättar om vår historia och om hur vår organisation är uppbyggd. Vi visar runt i vårt hus och under sommarhalvåret också i vår trädgård. 

Kontakta oss gärna i god tid./ Please, contact us some time in advance if you like to make a visit.

Skriv ett mejl och berätta vilka ni är och era eventuella önskemål./ Write an e-mail and tell us who you are and what you want to know about our co-housing.

E-post/E-mail: visit@dunderbacken.se

Välkommen!

Studiebesöksgruppen

Translate »