Styrelser

Kollektivhuset Dunderbacken var tidigare en kooperativ hyresrätt som blockhyrde hela huset av Familjebostäder AB. Från 1 april 2019 ändrades organisationen och Familjebostäder AB tog över som hyresvärd. Detta främst för att få en enklare administration i kollektivhuset. Den gamla kooperativa hyresrättsföreningen Bogemenskapen Dunderbacken KHR gjordes inaktiv. En ny ideell förening vid namn Kollektivhusföreningen Dunderbacken bildades och tog över ansvaret för det inre arbetet i kollektivhuset.

Kollektivhusföreningen Dunderbacken

Ordförande: Irene Kapper

Kassör: Eva Fåhraeus

Sekreterare: Elisabet Rudhe

Ledamöter: Annica Wiklund,  Roland Nordin

Suppleant: Frank Fondiller

E-postadress: styrelsen@dunderbacken.se

Bogemenskapen Dunderbacken KHR (vilande)

Ordförande: Ulrika Egerö
KassörIrene Kapper
Övriga ledamot: Karin Wallgren
Suppleanter: Marianne Hirn, Margit Tengblad
E-postadress: khr@dunderbacken.se

 

Translate »