Styrelser

Kollektivhuset Dunderbacken var tidigare en kooperativ hyresrätt som blockhyrde hela huset av Familjebostäder AB. Från 1 april 2019 ändrades organisationen och Familjebostäder AB tog över som hyresvärd. Detta främst för att få en enklare administration i kollektivhuset. Den gamla kooperativa hyresrättsföreningen Bogemenskapen Dunderbacken KHR gjordes inaktiv. En ny ideell kollektivhusförening vid namn Dunderbacken KHF bildades och tog över ansvaret för det inre arbetet i kollektivhuset.

Ideella föreningen Dunderbacken KHF

Ordförande: Eva Bohlin
Kassör:Eva Fåhraeus
Ledamöter: Ellinor Agdahl, Irene Bauman, Annica Wiklund
Suppleant: Jaana Askosdotter

E-postadress till ideella föreningen: ideella@dunderbacken.se

Bogemenskapen Dunderbacken KHR (inaktiv)

Ordförande: Irene Bauman
Kassör: Birgitha Redin
Övriga ledamöter:Karin Wallgren, Margit Tengblad
Suppleanter: Frank Fondiller, Marianne Hirn
E-postadress till styrelsen: styrelsen@dunderbacken.se

 

Translate »