Styrelser

KHR Dunderbacken är inte längre hyresvärd. Familjebostäder är ny hyresvärd sedan 1 april 2019. Vid stämman och medlemsmötet 22 april 2018 beslöts att gå över till en inaktiv KHR och starta en ideell förening.

Bogemenskapen Dunderbacken KHR

Ordförande: Irene Bauman
Kassör: Birgitha Redin
Övriga ledamöter:Karin Wallgren, Margit Tengblad
Suppleanter: Frank Fondiller, Marianne Hirn
E-postadress till styrelsen: styrelsen@dunderbacken.se

 

Ideella föreningen Dunderbacken

Ordförande: Eva Bohlin
Kassör:Eva Fåhraeus
Ledamöter: Ellinor Agdahl, Irene Bauman, Annica Wiklund
Suppleant: Jaana Askosdotter

E-postadress till ideella föreningen: ideella@dunderbacken.se

 

 

Translate »