Styrelser

KHR Dunderbacken upphör som hyresvärd och Familjebostäder blir ny hyresvärd när avtalen blir klara. Vid stämman och medlemsmötet 22 april 2018 beslöts att gå över till en inaktiv KHR och starta en ideell förening.

Bogemenskapen Dunderbacken KHR

Ordförande: Irene Bauman
Kassör: Birgitha Redin
Sekreterare: Elisabet Rudhe
Övriga ledamöter:
Annica Wiklund
Suppleanter:
Axel Otten
Karin Wallgren

E-postadress till styrelsen: styrelsen@dunderbacken.se

 

Ideella föreningen Dunderbacken

Ordförande: Eva Ulvesson och Eva Bohlin
Kassör: Elinor Agdahl
Sekreterare: Barbro Hedvall och Sonja Rosenqvist
Suppleant: Håkan Gerdin

E-postadress till ideella föreningen: ideella@dunderbacken.se

 

 

Translate »