Verksamhet

Dunderbackens bogemenskap vänder sig främst till dig som är 40 år och äldre och inte har några hemmavarande barn. Du måste ha ett genuint intresse och engagemang för kollektivt boende och du måste vilja delta i det gemensamma arbetet med matlag, städning, självförvaltning och övriga aktiviteter.  Vi eftersträvar mångfald och en sådan sammansättning av boende att kollektivhuset kan fungera långsiktigt och hållbart.

De sex matlagen är centrala i kollektivhuset. Matlagen lagar mat på vardagarna och serverar den till middag.  Var 6:e vecka gör du som bomedlem några matlagnings- eller diskpass i ditt matlag. Alla andra veckor är du välkommen att komma och äta tillsammans vid dukat bord.

Medlemskap

Medlemmar utgörs av bomedlemmar och externa medlemmar. Samtliga med förstahandskontrakt med AB Familjebostäder och som bor på Dunderbacken ska vara bomedlemmar. Övriga medlemmar benämns externa medlemmar. Alla medlemmar betalar inträdesavgift och årsavgift.
Extern medlem kallas den som ännu inte fått lägenhet eller som bara vill vara medlem utan att flytta in i Dunderbacken. Externa medlemmar kan delta i Dunderbackens olika aktiviteter och en del väljer också att bli volontärer i våra matlag för att prova på att ta del i arbetsgemenskapen.

Vår organisation

Årsmötet är det högsta beslutande organet  och på årsmötet kan både bomedlemmar och externa medlemmar delta. Under året hålls 4–5 husmöten som beslutar i alla principiellt viktiga frågor. På husmötena deltar bara bomedlemmar. Vid besluten eftersträvas konsensus vilket kan innebära att frågor kan diskuteras länge och på djupet innan konsensus uppstår. Styrelsen håller i planering, sköter det löpande arbetet och kollektivhusföreningens ekonomi och förbereder husmötena.

Då och då hålls så kallade soffmöten. På soffmöten fattas inga beslut men frågor kan diskuteras på djupet och opinioner pejlas. Soffmötena fungerar ofta som förberedelse till husmöten. Alla bomedlemmar kan kalla till soffmöten.

Det finns en rad olika slags arbetsgrupper och intressegrupper. Några arbetsgrupper är absolut nödvändiga för att upprätthålla verksamheten som menygrupp, trädgårdsgrupp, marknadsföringsgrupp och städråd m. fl. Andra handlar mer om att skapa trivsel och odla gemensamma intressen. Alla bomedlemmar kan starta intressegrupper.

 

 

 

 

 

 

Translate »