Besök oss!

Vi tar gärna emot studiebesök från intressegrupper som planerar egna kollektivhus, från föreningar och organisationer av olika slag och från myndigheter och företag. Vi tar också emot studiebesök av politiker, studenter, forskare med flera. Vi berättar om vår historia och om hur vår organisation är uppbyggd. Vi visar runt i vårt hus och under sommarhalvåret också i vår trädgård. 

Kontakta oss gärna i god tid.

Skriv ett mejl och berätta vilka ni är och era eventuella önskemål.

E-post: visit@dunderbacken.se

Välkommen!

Studiebesöksgruppen

 

Visit us!

We welcome visits from groups interested in planning their own collective houses, from associations and organizations and from government agencies and businesses. We also encourage visits from politicians, students, researchers, etc. We tell about our history, explain how our organization is run, and offer guided tours of our house and grounds. 

Contact us, preferably well in advance. 

Tell us who you are and which interests you have. 

E-mail: visit@dunderbacken.se

Welcome!

Visitors’ committee

 

Translate »