Vill du bli medlem i Kollektivhusföreningen Dunderbacken?

Vi vänder oss främst till personer som är över 40 år och som inte har hemmavarande barn. 

Vi har externa medlemmar av två slag: De som på sikt vill flytta in i Dunderbacken – och de som är nöjda med det boende de har men som vill få del av gemenskapen i Dunderbacken.

Det är viktigt att veta att man som boende i Dunderbacken förväntas delta regelbundet i det gemensamma arbetet i matlag och städlag. Dessutom bör man delta i olika intresse- och arbetsgrupper. 

Som extern medlem blir du inbjuden till olika verksamheter och evenemang i huset. Du kan också själv ta initiativ till aktiviteter.  Du kan även bli volontär i ett matlag. Du väljer själv, om du vill jobba ett eller flera pass i köket den vecka ditt matlag har kökstjänst. Du äter då gratis som tack för din insats. 

För att ansöka om att bli medlem fyller du i formuläret till höger. Vi skickar en bekräftelse på att vi tagit emot din ansökan.
Så småningom får du en inbjudan till middag med information om vår boendeform och våra olika verksamheter samt en rundtur i våra lokaler. För att bli medlem bör du komma på denna infomiddag. 

Efter middagen har du fyra veckor på dig att betala inträdesavgift + årsavgift. När det är gjort, får du en bekräftelse på ditt medlemskap i Dunderbacken. Om vi inte har hört av dig inom fyra veckor efter infomiddagen, kommer dina uppgifter att raderas ur våra system.

 

Välkommen med din medlemsansökan!

Vill du bli medlem? Fyll i formuläret

11 + 1 =

Integritetspolicy
När du fyller i ansökan om medlemskap godkänner du att vi hanterar dina person- och kontaktuppgifter. Vi skyddar dina uppgifter och använder dem enbart för medlemskapet. Om du inte fullföljer ansökan till fullvärdig medlem tas uppgifterna bort efter en månad. Avslutar du ditt medlemskap raderas alla dina uppgifter från vårt register när alla förehavanden är avslutade.
Translate »