Historia

Dunderbacken – en fortlöpande historia

I november 2002 bildades Boföreningen Framtiden för att arbeta för nya kollektivhus i Stockholm. Det fanns ett stort intresse för kollektivhusboende men det hade inte byggts några nya kollektivhus på ganska länge. Så småningom gav arbetet resultat.

2008 blev kollektivhuset Sjöfarten i Hammarby Sjöstad klart för inflyttning.

Hösten 2010 skedde inflyttning i kollektivhuset Dunderbacken i Axelsberg.

2020 pågår byggandet av ett nytt kollektivhus på Hägerstensåsen. Dessutom planeras ytterligare kollektivhus som byggs av privata byggbolag.

 

Våren 2010 förbereddes inflyttningen till kollektivhuset Dunderbacken

Under våren 2010 hade de medlemmar i Boföreningen Framtiden som ville flytta till Dunderbacken knoppats av från Boföreningen Framtiden och bildat en egen ideell förening som organiserade arbetet inför inflyttningen.

Styrelsemöten hölls på löpande band. Arbetet med att utforma stadgar kom igång. Informationsgrupp, matgrupp, inredningsgrupp och flera andra grupper startades. Studiecirklar om kollektivboende organiserades.

Det hölls medlemsmöten om inredning, lägenhetsval, avtal med Familjebostäder och hyror.

Den ideella föreningen lades ned och en ny ekonomisk förening, en så kallad kooperativ hyresrättsförening, bildades med namnet Dunderbacken KHR.

Dunderbacken KHR blockhyrde själva bostadshuset av det kommunala bostadsbolaget Familjebostäder och tog ansvaret för bland annat hyresadministration, den inre organisationen, trädgårdsskötsel och viss fastighetsskötsel. Dunderbacken registrerades också hos Bolagsverket.

I slutet av våren 2010 började lägenheterna fördelas till de som sökt lägenhet. Alla lägenheter gick dock inte åt med en gång utan nya intresserade kom till under sommaren och även senare.

Strax före midsommar 2010 skrevs kontrakten på för de flesta.

 

Hösten 2010 flyttade bomedlemmarna in

I månadsskiftet augusti-september 2010 flyttade de första in på Dunderbacken.

Sedan följde många år med ett livligt diskuterande och en del allvarliga konflikter samtidigt som vi prövade oss fram när det gällde samarbete och beslutsfattande. Ett förtroenderåd skapades för att hantera konflikter och svåra situationer. Vi analyserade också vilka beslut som skulle fattas av styrelsen och vilka beslut som skulle tas av bomedlemmarna på husmöten.

Gemenskapen växte fram. Inte minst tack vara den gemensamma matlagningen inom ramen för matlagen. Alla vardagar serveras middag lagad av matlag som bomedlemmarna men också ett antal volontärer deltar i. Till att börja med bestämde varje matlag sin egen meny, men efter ett tag gick vi över till en rullande sexveckors meny som tas fram av en särskild menygrupp med representanter från varje matlag. Ett smidigt och väl fungerande matlagssystem växte fram.

Studiecirklar, läsecirklar, målareftermiddagar, sykvällar, filmkvällar, fester, pubar, föreläsningar och debatter med politiker och experter fyllde också kollektivhuset med verksamhet.

Dessutom pågår fortlöpande en strid ström av studiebesök från många olika länder, organisationer, intressegrupper, företag, forskare och studenter. Intresset för kollektivhusboende är stort. Vad tillför det? Vilka svårigheter finns? Eviga frågor med föränderliga svar.

 

2019 bytte vi upplåtelseform

2015 uppstod en diskussion om att byta upplåtelseform. Den kooperativ hyresrätten visade sig innebära ett stort ekonomiskt ansvar och mycket administration. Efter ett omfattande utrednings- och förhandlingsarbete gick vi över till att var och en istället direkthyr sin lägenhet av Familjebostäder AB.

En ideell kollektivhusförening vid namn Kollektivhusföreningen Dunderbacken bildades 2019 och den tog över ansvaret för kollektivhusets inre verksamhet. Detta förde med sig en mycket enklare administration och vi behövde inte längre vara hyresvärd för våra egna grannar.

 

2020 upplevde vi som alla andra pandemins effekter

Den gemensamma matlagningen ställdes in under våren 2020 och antalet gemensamma aktiviteter reducerades till ett minimum. Det viktiga 11-kaffet började hållas utomhus på vår vindskyddade gård så fort det blev möjligt. I skrivande stund (augusti 2020) har ännu inga beslut fattats om när matlagningen och andra aktiviteter startar om.

Translate »