Styrelser

Kollektivhuset Dunderbacken var tidigare en kooperativ hyresrätt som blockhyrde hela huset av Familjebostäder AB. Från 1 april 2019 ändrades organisationen och Familjebostäder AB tog över som hyresvärd. Detta främst för att få en enklare administration i kollektivhuset.

Den gamla kooperativa hyresrättsföreningen Bogemenskapen Dunderbacken KHR gjordes inaktiv.

En ny ideell förening vid namn Kollektivhusföreningen Dunderbacken bildades och tog över ansvaret för det inre arbetet i kollektivhuset.

 

Kollektivhusföreningen Dunderbacken

Ordförande: Irene Kapper
Kassör: Eva Rydberg Fåhraeus
Sekreterare: Elisabet Rudhe
Ledamöter: Annica Wiklund, Carina Sahlander
Ersättare: Roland Nordin

E-postadress: styrelsen@dunderbacken.se

 

Bogemenskapen Dunderbacken KHR (vilande)

Ordförande: Ulrika Egerö
KassörIrene Kapper
Övrig ledamot: Karin Wallgren
Suppleanter: Ingemar Olsson, Torbjörn Lundberg

E-postadress: khr@dunderbacken.se

Translate »