Integritetspolicy

Dina personuppgifter är viktiga för oss och vi behandlar dem med försiktighet. Vi lämnar aldrig – utan ditt godkännande – ut dina uppgifter till tredje part. Vi använder inte cookies eller någon form av programvara för spårning på Dunderbackens webbplats.

När du kontaktar oss eller fyller i våra kontakt- och medlemsformulär på hemsidan godkänner du att vi hanterar dina person- och kontaktuppgifter. Vi skyddar dina uppgifter och använder dem enbart för kontakt, medlemskap och nödvändiga administrativa ändamål och medlemsavgifter. Om du inte fullföljer en medlemsansökan till fullvärdig medlem tas uppgifterna bort efter en månad. Avslutar du ditt medlemskap raderas alla dina uppgifter från våra register när alla förehavanden är avslutade.

Som bomedlem på Dunderbacken godkänner du att vi hanterar dina personuppgifter för alla nödvändiga administrativa och ekonomiska ändamål. Dina övriga kontaktuppgifter såsom e-postadress och telefonnummer hanteras av husets grupper och medlemmar samt på vår webbplats.
Avslutar du ditt bomedlemskap raderas alla dina uppgifter från vårt register när alla förehavanden är avslutade.

Har du frågor?
Kontakta styrelsen via e-post: styrelsen@dunderbacken.se

 

 

Translate »