Ett liv med fokus på kreativitet, kvinnokamp och sagor, Cecilia Löfström fyller 75 år. En stor del av Cecilias konstnärliga liv har handlat om berättande. ”Beroende på var jag har befunnit mig har kreativiteten tagit sig olika uttryck”, säger hon.

Läs artikeln om henne i DN >

 


© Dagens Nyheter
© Foto: Privat

Translate »