Folkhälsomyndigheten säger nu att 70+ ska undvika affärer och liknande. ICA Axelsberg har öppet för riskgrupper 7.10-8.00 från tisdag.  Ruth, Agneta, Arne, Hans och Jaana har erbjudit sig att handla åt dem som behöver det.

Kolla varje dag på www.folkhalsomyndigheten.se, ring 113 13 eller kolla radio och TV.

Ladda ner PDF med Hans Letterblads info om coronaviruset covid19 här >

Information om covid-19 vid årsmötet på Dunderbacken 2020-03-15 Vad är ett virus?
2020-03-15 Hans Letterblad

Virus

är de minsta biologiska enheterna som kan infektera levande organismer. Virus brukar inte
räknas som en livsform, då de saknar egen ämnesomsättning, och ej kan föröka sig på egen hand,
utan beskrivs ofta snarare som “ett mellanting mellan levande och död materia”. De kan inte föröka
sig utan att infektera en levande cell. Med hjälp av cellens maskineri tillverkar viruset fler
viruspartiklar. Eftersom virus är helt beroende av en värdcell för metabolism och reproduktion
definieras de som
obligata intracellulära parasiter.
COVID-19
Wikipedia

Vad är coronavirus?

Det finns ett stort antal virus som tillhör coronavirusfamiljen, de flesta finns hos olika djurarter.
Endast ett fåtal virustyper kan smitta mellan djur och människor. Det finns idag sju coronavirus som
kan smitta och ge upphov till sjukdom hos människor. Fyra av dessa virus är vanliga och orsakar
förkylning. Varianterna sars- och mers-coronavirus orsakar betydligt allvarligare luftvägssjukdom.

Vad är covid-19?

Det officiella namnet på sjukdomen som orsakas av det nya coronaviruset SARS-Co-2.
Vad skiljer covid-19 från vanlig säsongsinfluensa?
Sammanfattningsvis kan man säga utifrån vad vi vet idag, att de liknar varandra i att båda hos en andel av de sjuka kan ge en mycket allvarlig sjukdom.
Däremot kommer covid-19 drabba betydligt fler i en befolkning där den sprider sig. Den snabba och breda smittspridningen beror på att ingen i befolkningen har hunnit utveckla immunitet mot denna nya virusvariant. Man kommer att se fler sjuka och fler som behöver sjukhusvård.
Säsongsinfluensa som återkommer varje år, har däremot cirkulerat i samhället under en lång tid. Därför har skyddet mot olika varianter influensavirus kunnat byggas upp i befolkningen.

Vilka är symtomen på convid-19?

De symtom som rapporterats är framförallt feber och hosta. Även andningspåverkan, halsont, huvudvärk, muskel- och ledvärk är vanliga symtom. De flesta får lindriga besvär som går över av sig själv med egenvård i hemmet. En del blir allvarligt sjuka med exempelvis andningssvårigheter och lunginflammation.
Tiden från det att man smittas till man blir sjuk (inkubationstiden) bedöms vanligtvis vara 2–14 dagar, de flesta insjuknar efter ca 5 dagar. Enstaka fall kan möjligen avvika från dessa mönster.
Det är mycket viktigt att stanna hemma när man känner sig sjuk. Om man inte klarar sig med egenvård i hemmet ska man ringa telefonnummer 1177 för sjukvårdsrådgivning.

Translate »