Kulturgruppen

Dunderbackens kulturgrupp fungerar som ett slags samordnande nätverk. Vi brukar träffas i början av varje termin och prata igenom vad var och en kan och vill bidra med under hösten respektive våren. Det är hela tiden fritt fram för nya idéer.

Det kan handla om att en bomedlem som kan jättemycket om musik och arkitektur sätter ihop både musikkvällar och stadsvandringar. Eller om att någon som håller i filmkvällarna berättar vad hen planerar. Eller om att en av oss som hållit på med berättande ordnar berättarkvällar. Eller om att biblioteksgruppen anordnar poesiläsning. Eller om vad kulturdagen på vårkanten kan innehålla för att ta några exempel. Eller om att ledaren för skrivarcirkeln bestämmer sig för att fortsätta leda den.

Ibland är aktiviteten högre, ibland lägre. Här råder både vanor och oförutsägbarhet.

 

Translate »