Torbjörn Söderquist berättar om: Elin Wägner – Fred med Jorden

Författaren  Elin Wägner utmanade rådande samhällsnormer som  feminist, fredsaktivist och miljökämpe under flera decennier av 1900-talet. Hon var också andligt sökande och vägen  ledde henne till ”Vännernas samfund”, Kväkarna.

Translate »