Husmöte söndag 22 september 2019 kl 18, kallelse och bilaga

Agenda husmöte 22 sept 2019 Förtroenderådet husmötet 2019-09-22 Kollektivhusföreningen Dunderbacken FÖRSLAG TILL DAGORDNING FÖR HUSMÖTET KL 18.00 SÖNDAG DEN 22 SEPTEMBER 2019. Formalia Val av ordförande (förslag Elisabet Rudhe), sekreterare, två justerare tillika...

Husmötesprotokoll och bilagor, 2019-01-27

KOLLEKTIVHUSFÖRENINGEN DUNDERBACKEN HUSMÖTE PROT, 2019-01-27, PDF > Bilaga 1 till Husmötesprotokoll, Tidsplan 190127, PDF > Bil 2 Förvaltningsavtal 2019 Dunderbackeb, PDF > Bil 3 Särskilda bestämmelser hyresavtalet, PDF > Bil 4 Budgetförslag, PDF > Bil...
Translate »