Husmöte söndag 1 december kl 18

Kallelse till husmöte 1 dec 2019 pdf FÖRSLf från förtroenderådet till riktlinjer pdf 17 nov 2019t till husmötet om skrivelsen om icke-medlemmar brev fb

Husmöte söndag 22 september 2019 kl 18, kallelse och bilaga

Agenda husmöte 22 sept 2019 Förtroenderådet husmötet 2019-09-22 Kollektivhusföreningen Dunderbacken FÖRSLAG TILL DAGORDNING FÖR HUSMÖTET KL 18.00 SÖNDAG DEN 22 SEPTEMBER 2019. Formalia Val av ordförande (förslag Elisabet Rudhe), sekreterare, två justerare tillika...
Translate »