Husmötesprotokoll och bilagor, 2019-01-27

KOLLEKTIVHUSFÖRENINGEN DUNDERBACKEN HUSMÖTE PROT, 2019-01-27, PDF > Bilaga 1 till Husmötesprotokoll, Tidsplan 190127, PDF > Bil 2 Förvaltningsavtal 2019 Dunderbackeb, PDF > Bil 3 Särskilda bestämmelser hyresavtalet, PDF > Bil 4 Budgetförslag, PDF > Bil...

Förslag dagordning Husmöte 2019-01-27

Förslag dagordning husmöte 27/1 2019 fsl dagordning husmote 19-01-27 PDF för läs och utskrift Bilaga 1 Bilaga 1 budgetförslag till dagordningen för husmötet 2019-01-27 PDF för läs och utskrift Bilaga 2 Bil 2 Forvaltningsavtal 2019 Dunderbacken PDF för läs och utskrift...
Translate »